Kunċert Annwali tal-Milied 2012

Is-surmast u direttur tas-Siġġiewi Festival Brass Band il-Profs. Mro. Dion Buhagiar flimkien mal-Kor u l-orkestra tal-kor Collegium Musicum ser itellgħu il-kunċert Annwali tal-Milied nhar il-Ġimgħa 21 ta' Diċembru 2012 fi 7.30pm.  Dan il-kunċert ser jitella fil-Kon Katidral ta' San Ġwann fil-Belt Valletta.

Narawkom!

L-Istorja tas-Siġġiewi Festival Brass Band & Social Club

It-Twaqqif ta' l-Għaqda

Is-Siġġiewi Festival Brass Band ġiet stabbilita` lejn tmiem l-1986 minn grupp ta' dilettanti tal-mużika fis-Siġġiewi bl-iskop li għall-ewwel darba f' malta jkun hawn banda li ddoqq strumenti tar-ram biss bħalma wieħed isib f'kull pajjiż ieħor fid-dinja.

B'hekk wieħed mil-iskopijiet ewlenin tas-Siġġiewi Festival Brass Band hi li l-varjeta` ta' mużika waqt il-festi u attivitajiet festivi f'pajjiżna tkompli tikber.  Infatti, illum saret parti integrali mill-ħajja tas-Siġġiewi fejn oriġinat.

Innu tal-Banda


Wegħda f'waqtha kienet saret
Meta tħabbret banda ġdida
Tant b'saħħitha u glorjuża
B'armonijiet u fiduċja
Ġos-Siġġiewi festa għamlu